Our Services

Express Letter

Minimum charge for the first 100 grams. Additional charge for succeeding 100 grams.

1 Pounder

Minimum charge for the first 500 grams. Additional charge for succeeding 500 grams.

3 Pounder

Minimum charge for the first 1,500 grams or 1.5 kilo. Additional charge for succeeding 100 grams.5

5 Pounder

Minimum charge for the first 2,500 grams or 2.5 kilos. Additional charge for succeeding 500 grams.

JRS Extra Small Box

Minimum charge for 3 to 4 kilos. Additional charge for succeeding kilos.

JRS Small Box

Minimum charge for 4 to 5 kilos. Additional charge for succeeding kilos.

JRS Medium Box

Minimum charge for 6 to 9 kilos. Additional charge for succeeding kilos.

JRS Large Box

Minimum charge for 10 to 20 kilos. Additional charge for succeeding kilos.

Express Cargo

Minimum charge for the first 2,500 grams. Additional charge for succeeding 500 grams.

Super Express

Same day delivery – within locality to be pick-up before 12 noon.

Regular Letter

Minimum charge for the first 100 grams. Additional charge for succeeding 100 grams.

Brown Envelope

Minimum charge for the first 500 grams. Additional charge for succeeding 500 grams.

General Cargo

Minimum charge for the first 3 kilograms. Additional charge for succeeding 1000 grams.

Documents

International Service – minimum charge for the first 500 grams. Additional charge for succeeding 500 grams.

Small Parcel

International Service – minimum charge for the first 500 grams. Additional charge for succeeding 500 grams.

Freight Forwarder

Guarantees that products will get to proper destination by agreed upon date and in good condition. Will negotiate the best possible price to make the product along the most economical route.

Lipat Bahay

Subject for quotation per list of on items provided by shipper.

JRS Pera

Minimum charge of 6 pesos fee for 100 pesos amount. Additional charge of fee for 101 pesos and above (principle amount).

1. AGREE ON P.O.D.

Makipag-usap sa sender na ang magiging mode of payment ay through GCash o Paymaya – ang receiver ang magbabayad sa rider pagdating ng kanilang delivery.

2. DROP OFF

Magpunta ang sender sa pinaka-malapit na JRS Branch para i-drop off ang padala.

Babayaran ng nagpapadala ang shipping fee at valuation charge. Ipapaalam din ng sender sa JRS Express ang total amount na babayaran ninyo: 

Ibibigay ng seller and personal details ninyo sa JRS Express, gaya ng:

  • Pangalan
  • Contact Number
  • Address
  • Halaga ng padala
  • Total na icocollect mula sa inyo

3. TRACK

Makakatanggap ang nagpapadala ng SMS confirmation na naglalaman ng tracking number. Maaaring i-track ng nagpapadala ang package sa JRS Express website.

4. PAY AND RECEIVE

Pagkarating sa inyo ng JRS Express Rider, ang payment ay sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na matatagpuan sa ID na suot ng JRS Express Delivery Personnel.

Tingnang maigi at siguraduhing ang QR Code na ipiprisinta ng JRS Personnel ay nasa pangalan ng JRS Express, at nasa format na: “JRS” “Branch Name” “Pick up man No.”

Kayo at ang rider ay parehong makakatanggap ng text message na kumpirmasyon ng Pagbayad.