E-commerce Services

1. AGREE ON P.O.D.

Magkakasundo ang sender at receiver sa mode of payment na gagamitin para sa POD na transaksyon – Gcash at Paymaya.

2. DROP OFF

Pupunta and sender sa JRS branch para i dropoff ang padala o magschedule ng pick-up at bayaran ang shipping fee at valuation charge. Mag fillup ng Know Your Customer form kung ikaw ay first time sender.

Ibigay ang mga sumusunod na detalye sa JRS Express clerk o messenger:

Pangalan
Contact Number
Address
Total value ng padala
Total na icocollect kay receiver

3. TRACK

Ang padala ay maaring i-track sa www.jrs-express.com. Ilagay lang ang OR number at BC code at i-track

4. PAY AND RECEIVE

Pag dumating na ang JRS rider sa inyong bahay, magbabayad ang receiver gamit ang QR code na Gcash o Paymaya na nasa ID ni JRS rider.

Siguraduhing ang QR code na gagamitin ng JRS personnel ay nasa pangalan ng JRS Express at nasa format na:”JRS” “Branch Name” “Pick up Man No.”

Ang receiver at rider ay parehong makakatangap ng text message na kumpirmasyon ng pagbabayad

1. BOOK

Pumunta sa pinaka-malapit na JRS Branch sa inyong lugar. Ibigay ang sumusunod na detalye sa JRS Express:

a. Complete name ng nagpapadala at padadalhan 

b. Contact number ng nagpapadala at padadalhan

c. Kung saan branch kukunin ang item o pinadala 

2. PAY

Babayaran muna ng nagpapadala ang shipping cost at valuation charge.

Kailangan i-indicate ang halaga na kokolektahin mula sa tatanggap ng padala.

Matapos ang pagbayad, makakatanggap ang nagpapadala ng SMS notification na naglalaman ng tracking number.

3. TRACK

Ang padala ay maaring ma-track online sa aming website.

4. PICK-UP

Kapag natanggap na ng JRS pick-up Branch ang padala, kokontakin ang receiver nito.

Ang tatanggap ng padala ay magfi-fill up ng Know-your-customer form at babayaran ang mga fee and charges.

Pupuwedeng makuha ang padala sa loob ng tatlong araw, ang mga padalang hindi makukuha sa loob ng tatlong araw ay may karagdagang P50 charge, kada- araw.

Maaring makuha ng nagpadala ang kanyang paunang binayad sa JRS Express Branch na unang pinagpadalhan.