Our Branches

Over 460 Branches Nationwide.

Find a branch near you!

Scope of Delivery

Served Provinces & Towns with covered Barangays

Covered Barangays

1. AGREE ON P.O.D.

Makipag-usap sa sender na ang magiging mode of payment ay through GCash o Paymaya – ang receiver ang magbabayad sa rider pagdating ng kanilang delivery.

2. DROP OFF

Magpunta ang sender sa pinaka-malapit na JRS Branch para i-drop off ang padala.

Babayaran ng nagpapadala ang shipping fee at valuation charge. Ipapaalam din ng sender sa JRS Express ang total amount na babayaran ninyo: 

Ibibigay ng seller and personal details ninyo sa JRS Express, gaya ng:

  • Pangalan
  • Contact Number
  • Address
  • Halaga ng padala
  • Total na icocollect mula sa inyo

3. TRACK

Makakatanggap ang nagpapadala ng SMS confirmation na naglalaman ng tracking number. Maaaring i-track ng nagpapadala ang package sa JRS Express website.

4. PAY AND RECEIVE

Pagkarating sa inyo ng JRS Express Rider, ang payment ay sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na matatagpuan sa ID na suot ng JRS Express Delivery Personnel.

Tingnang maigi at siguraduhing ang QR Code na ipiprisinta ng JRS Personnel ay nasa pangalan ng JRS Express, at nasa format na: “JRS” “Branch Name” “Pick up man No.”

Kayo at ang rider ay parehong makakatanggap ng text message na kumpirmasyon ng Pagbayad.