TRACKING

Find your tracking number
Kahit kailan Maasahan,
Kahit saan Makakarating.
People. Partnership.
Performance.
Keeping our customers
satisfied.
Previous
Next
Kahit kailan Maasahan,
Kahit saan Makakarating.
People. Partnership.
Performance.
Keeping our customers
satisfied.
Previous
Next

Get a free Quote

Over 430 Branches Nationwide.

Find a branch near you!

Our Services

Delivery Service

JRS is the leading courier company when it comes to next-day delivery services anywhere in the country.

Corporate Solution

Let us help you grow, whether you are a small, medium, or large enterprise JRS Express can provide business solutions that will fit your needs.

JRS OFFICE +

JRS Express in partnership with Computer Store Inc. provides graphic layout, computer services and more. Available on selected branches nationwide.

1. BOOK

Pumunta sa pinaka-malapit na JRS Branch sa inyong lugar. Ibigay ang sumusunod na detalye sa JRS Express:

a. Complete name ng nagpapadala at padadalhan 

b. Contact number ng nagpapadala at padadalhan

c. Kung saan branch kukunin ang item o pinadala 

2. PAY

Babayaran muna ng nagpapadala ang shipping cost at valuation charge.

Kailangan i-indicate ang halaga na kokolektahin mula sa tatanggap ng padala.

Matapos ang pagbayad, makakatanggap ang nagpapadala ng SMS notification na naglalaman ng tracking number.

3. TRACK

Ang padala ay maaring ma-track online sa aming website.

4. PICK-UP

Kapag natanggap na ng JRS pick-up Branch ang padala, kokontakin ang receiver nito.

Ang tatanggap ng padala ay magfi-fill up ng Know-your-customer form at babayaran ang mga fee and charges.

Pupuwedeng makuha ang padala sa loob ng tatlong araw, ang mga padalang hindi makukuha sa loob ng tatlong araw ay may karagdagang P50 charge, kada- araw.

Maaring makuha ng nagpadala ang kanyang paunang binayad sa JRS Express Branch na unang pinagpadalhan.